Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Voortplanting van zwanen

Zwanen zijn monogaam. Meestal is de paarband zeer hecht. Zwanen zijn typische grondbroeders. Ze maken zelfgebouwde grote nesten van stro, takjes en moerasplantenresten.

Er dient ruim voldoende nestmateriaal ter beschikking gesteld te worden, ook nog tijdens het broeden, zodat de zwanen het nest steeds verder kunnen ophogen. Tijdens de broedtijd kan vooral de man nogal dominant, dreigend en zelfs wat agressief zijn. Hij jaagt andere vogels uit de nestomgeving weg en valt soms zelfs mensen aan.

Bij het dreigen wordt de hals gestrekt, de vleugels gespreid en kunnen er forse tikken met een vleugel worden uitgedeeld. Een legsel bestaat doorgaans uit 4-7 eieren en de broedduur is ongeveer 5 weken. Beide ouders zorgen fel voor de kuikens en opgroeiende jongen. Bij het aanbreken van het volgende broedseizoen worden de jongen verjaagd.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95
Bestellen? Klik hier

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier