Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schurft bij lama's

De belangrijkste huidparasieten bij kameelachtigen zijn schurftmijten en luizen. Ze zijn de hoofdoorzaak van ernstige jeuk bij lama’s. De meest voorkomende schurftmijt bij de kleine cameliden is de zogenaamde Sarcoptes scabiei, maar ook Psoroptes en Chorioptes infecties worden regelmatig vastgesteld. Sarcoptes- en Chorioptesmijten komen over het gehele lichaam voor. Vooral de onderkant van de buik, de liesstreek, de poten en de kop zijn het ergst aangetast.
Psoroptesmijten komen vrijwel alleen voor in de buitenste gehoorgang en op de kop. Het betreft meestal Psoroptes cuniculi die ook bij andere diersoorten, zoals het schaap en de geit, wordt beschreven als oorzaak van oorschurft. Sarcoptes mijten worden bij 40% van de alpaca’s gevonden en zijn in Zuid-Amerika verantwoordelijk voor 95% van de verliezen bij New World Camelidae, die veroorzaakt worden door huidparasieten. Ook in België komen heel frequent schurftproblemen voor bij lama’s en alpaca’s. Vaak worden er op dieren, die als volledig gezond worden beschouwd, bij een minutieus onderzoek van de huid (na het open duwen van de vacht) toch schurftletsels gevonden (eigen bevindingen).

Symptomen
Klinische symptomen zijn jeuk, korsten en een sterke verdikking van de huid. Geïnfecteerde dieren vermageren en kunnen sterven, indien geen behandeling wordt ingesteld. Sarcoptes scabiei schurft kan tevens overgaan van dier op mens, met ernstige jeuk tot gevolg. De infectie wordt bij de mens pseudo-scabies genoemd en is meestal een zelflimiterende aandoening.

Behandeling
Een tweemalige onderhuidse behandeling met ivermectines met tien dagen interval wordt in de literatuur beschouwd als een efficiënte therapie tegen Sarcoptes en Psoroptes schurft. Voor de behandeling van een Chorioptes infectie zouden een dubbele dosis ivermectine, een verlengde behandelingsduur en een behandeling met topicale acariciden nodig zijn.

Wordt Sarcoptes schurft bij lama’s te laat vast gesteld, dan kan er al sprake zijn van ernstige ontsteking van de huid, met kaalheid, erge verdikking van de huid en het algemeen zeer ziek worden van het dier. Een dergelijk ver gevorderd stadium van schurft reageert niet voldoende op behandelingen met injecties. Deze moeten gecombineerd worden met grondig wassen met een schurftafdodend middel. Bovendien moeten de dieren vooraf worden geschoren zodat huidkorsten kunnen losgeweekt worden en het wasmiddel goed tot op de huid kan doordringen. Een intensieve behandeling van de bacteriële huidinfectie en pijnbestrijding zijn eveneens van groot belang. Veel lama’s blijken subklinisch aangetast te zijn door schurft. Door de dikke vacht komen letsels pas in een vergevorderd stadium tot uiting. Daarom is het heel belangrijk om bij aankoop van een lama (of een alpaca) de huid van de dieren grondig te inspecteren en eventueel preventief te behandelen. (1)

(1) Ernstige schurft bij lama's, Jo Leroy, Vakgroep voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde aan de Universiteit van Gent

Terug naar:

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier