Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Clostridium bij lama's en alpaca's

Zowel lama's als alpaca's kunnen worden ingeent tegen de bacterieziekte clostridium. In de Verenigde Staten, waar veel meer alpaca's en lama's worden gehouden dan in Nederland, bestaat verschil van mening over de vaccinatie tegen clostridium, waartoe 7 bacterien behoren die acht verschillende ziekten kunnen veroorzaken. De meeste gespecialiseerde dierenartsen zijn het er wel over eens dat de dieren bescherming behoeven tegen Clostridium perfringens type C & D, and C_ tetani (C/D+T). De overige typen zouden te zeldzaam zijn.

Geadviseerd wordt in te enten met Covexin 10, officieel bestemd voor voor schapen en runderen. Behandeling van alpaca's met dit middel wordt niet beschreven maar komt vaak wel overeen na aanpassing van de dosering. Het middel dient door een veearts toegediend te worden
Covexin 10 bevat middelen tegen:
C. perfringens type A
C. perfringens type B & C
C. perfringens type D
C. chauvoei
C. novyi
C. septicum
C. tetani
C. sordellii
C. haemolyticum toxoïd

Voedselvergiftiging door Clostridium perfringens is het gevolg van het eten van voedsel dat is besmet met de bacterie Clostridium perfringens. In de dunne darm scheidt de bacterie een toxine af die vaak diarree veroorzaakt.

In de natuur komen de Clostridium bacterien zeer verspreid voor in de grond, stof en water. Ziektebeelden als tetanus, botulisme en voedselvergiftiging zijn zogeheten exogene infecties. Endogene infecties komen voor na een operatie, bij stoornissen van de bloedsomloop, of toepassing van chemotherapeutica of antibiotica. Clostridium-soorten kunnen zich in elk lichaamsdeel vestigen en er zich vermenigvuldigen. Ze vormen krachtige, ziekmakende exotoxinen. Het is van erg groot belang de diagnose van een Clostridium-infectie snel te stellen. De meeste Clostridia zijn goed te behandelen met penicilline.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier