Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Training van paarden

Bij de traning van paarden is het van belang rekening te houden met de natuur van het paard, de wijze waarop een paard leert en wat een paard voorafgaand aan de training al heeft geleerd.
De training van paarden begint doorgaans met het vertrouwen winnen van het paard. Ook is het belangrijk dat het paard in de gelegenheid wordt gesteld te wennen aan zijn omgeving. Dit gaat sneller wanneer er andere paarden zijn die de omgeving al verkend hebben. Paarden leren immers makkelijker iets van andere paarden dan van een mens.

Daarna volgt al gauw het zadelmak maken. Voor het zadelmak maken van paarden bestaan diverse methoden. Uit onderzoek (1) is gebleken dat een stapsgewijze aanpak, met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van het paard tot minder stress leidt. In het onderzoek zijn twee trainingsmethoden met elkaar vergeleken: de  traditionele manier en een traningsmethode die onderdeel is van 'sympathetic horsemanship'. Het uiteindelijke resultaat was na vijf weken training gelijk, maar gedurende het leerproces scoorden de paarden die werden getraind volgens de principes van ''sympathetic horsemanship' beter op het gebied van welzijn.

Freestyle trainingsmethode
Bij 'sympathetic horsemanship', gebaseerd op een Freestyle trainingsmethode, wordt de nadruk gelegd op het belang van natuurlijk gedrag van het paard en het gebruik van lichaamstaal. Elk paard krijgt zijn eigen trainingsprogramma dat wordt aangepast aan de ontwikkeling van ieder paard.Gedurende het proces worden de volgende technieken gebruikt: grondwerk, africhting zonder dwang, werk aan de lange lijnen en het wennen aan griezelige voorwerpen en voorvallen. Gedurende de lessen beginnen de ruiters met hangen over de blote rug van de paarden. Wanneer deze dat geheel accepteren, gaan de ruiters zitten en werden de paarden geleid. De volgende stap was het opzadelen van de paarden (met een barebackpad), een hoofdstel met leren bit aandoen en daarna longeren.

De traditionele trainingsmethode die voor dit onderzoek werd gebruikt, is gebaseerd op het Steinbrecht-systeem (1886). Deze methode houdt in dat de paarden dagelijks een training krijgen volgens een tevoren vastgesteld stappenplan. Tijdens de eerste week worden de paarden gelongeerd, gewend aan longeren met hoofdstel en gewend aan longeren met zadel en hoofdstel. In de tweede week begint  het berijden van de paarden.

Een paard leert door inprenting, gewenning en associaties
De training van paarden is het meest succesvol als er rekening wordt gehouden met hoe een paard leert. Een paard leert op drie manieren: door inprenting, door gewenning en door bewust te leren via associaties.
(1) A comparison of sympathetic and conventional training methods on responses to initial horse training, The Veterinary Journal 181 (2009), Kathalijne Visser, e.a.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier