Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Fries paard

Fries paard

Het Friese paard is een inlands raspaard. Zijn wortels gaan ver terug in de tijd en ook tegenwoordig vertoont het Friese paard nog steeds duidelijke overeenkomsten met zijn verre voorouders. Het Friese paard werd waarschijnlijk al meer dan 3000 jaar geleden gebruikt. Uit oude bronnen blijkt dat het paard al gebruikt werd door de Romeinen, die het paard zeer waardeerden. Ze namen de Fries mee als oorlogspaard, tijdens de veldtocht naar Engeland. In de Middeleeuwen werd de Fries vooral als krijgspaard gebruikt. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog leverden kruisingen met Spaanse paarden, voornamelijk Andalusiërs, een actief en veelzijdig type Fries op.

In de negentiende eeuw werd de drafsport populair en fokkers probeerden de al hoog grijpende draf van de Fries te verbeteren door te kruisen met dravers. Daardoor werd de Fries nog lichter van bouw, maar daarmee ook minder geschikt voor het boerenwerk. In de jaren zestig werd het Friese paard met uitsterven bedreigd. Slechts 1000 paarden stonden nog ingeschreven in de registers van het stamboek. Dankzij enkele fokkers die het Friese paard wilden behouden, is er niet gekruist met andere paardenrassen en beschikken we nu nog steeds over het Friese paard. In 2003 waren er zelfs al weer 40.000 Friese paarden.

Tegenwoordig is de Europese Arabo-Friezen Vereniging (EAFV) bezig een klein deel Arabische volbloed in het Friese paard terug te fokken, om ze meer geschikt te maken voor de sport. Arabo-Friese paarden worden (nog) niet opgenomen in het Friesch Paarden Stamboek (FPS). Een Arabo-Fries is dus niet zomaar een Fries die gekruist is met een Arabier, maar een uitgebalanceerd fokproduct.

Inteelt bij Friese paarden: dwerggroei en waterhoofden
Bij de Friezen doen zich ernstige inteeltverschijnselen voor. Op basis van afstammingsgegevens schat het KFPS in dat 19 procent van de in 2006 geboren veulens drager is van het waterhoofdgen en 13 procent van het dwerggroeigen. Zestien Friese dekhengsten zijn drager van het waterhoofdgen en twaalf van het dwerggroeigen. Naar schatting kwamen er in 2007 tachtig misvormde veulens ter wereld. De Vereniging Friese Hengsten (VFH) en de fokkerijraad gaan gezamenlijk deze ernstige afwijkingen, die paarden nagenoeg waardeloos maken, aanpakken. 

Sinds wetenschappers het chromosoom hebben gelokaliseerd waarop het gen ligt dat verantwoordelijk is voor dwerggroei bij Friese paarden, kan er gewerkt worden aan een test. Door toepassing van een dergelijke test kunnen Friese paarden die belast zijn met deze erfelijke afwijking worden uitgesloten van fokkerij.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier