Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Doehetzelftest sloot- en oppervlaktewater

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en LTO Nederland ontwikkelden een doehetzelftest voor de beoordeling van de kwaliteit van sloot- en oppervlaktewater (1).

 1. Ruikt de sloot wel eens naar rotte eieren of komen er gasbelletjes vrij?
  Zo ja, dan is het water ongeschikt als drinkwater. Zo nee, ga naar vraag 2.  
 2. Zie je wel eens een rode, groene of blauwe gloed in het water?
  Zo ja, dan is het water ongeschikt als drinkwater. Zo nee, ga naar vraag 3.
 3. Schep met een glazen pot water uit het midden van de sloot, bekijk de kleur en geef punten.
  helder: 0
  licht verkleurd: 1
  duidelijke kleur: 2
 4. Schud het watermonster, wacht 5 minuten en geef punten.
  helder: 0
  lichttroebel: 1
  ondoorzichtig: 2
 5. Bevat het watermonster onderin het glas bezinksel?
  geen: 0
  enkele deeltjes: 1
  bodem bedekt met modderdeeltjes: 2
 6. Wat is de geur van het watermonster?
  geurloos: 0
  ruikt, maar niet naar rotte eieren: 1
  rotte eieren: 2
 7. Is er kroosbedekking in de sloot?
  0-25%:0
  25-75%: 1
  75-100%: 2
 8. Komt er gebiedsvreemd water in de sloot via gemalen?
  nee: 0
  ja: 2
 9. Wat is de waterdiepte midden in de sloot?
  minder dan 20 cm: 2
  20-50 cm: 1
  meer dan 50 centimeter: 0
 10. Hoeveel slib is er in het midden van de sloot aanwezig?
  geen: 0
  5-10 cm: 0
  meer dan 20 cm: 2
 11. Hoe is de stroming in de sloot?
  sloot regelmatig droog: 2
  stilstaand water: 2
  langzaam stromend: 0
  snel stromend: 1
 12. Is er een riooloverstort binnen 1000 meter?
  nee: 0
  ja: 3
 13. Stroomt er huishoudelijk afvalwater in de sloot?
  nee: 0
  indirect via andere sloot: 1
  direct: 2
 14. Spoelt er water van je erf de sloot in?
  nee: 0
  indirect via andere sloot: 1
  direct: 2
 15. Wat bevindt zich aan de overkant van de sloot?
  grasland: 1
  bloembollen, glastuinbouw, woonwijk of industrie: 2  
 16. Staat het gebied onder invloed van zoute kwel?
  nee: 0
  ja: 2
 17. Vindt onderbemaling plaats?
  nee: 0
  ja: 1
  Tel op vraag 3 tot en met 17
 18. Is de oever begroeid?
  nee: 0
  ja: 1
 19. Zitten er waterplanten in de sloot?
  nee: 0
  ja: 1
  Vraag 20 alleen invullen als vraag 8 is beantwoord met 'ja'
 20. Is het gebiedsvreemde water van goede kwaliteit?
  nee: 0
  ja op basis van eigen waarneming: 1
  ja op basis meting waterschap: 2

Tel op vraag 18 tot en met 20

Uitslag
Score 3 tot en met 17 - score 18 tot en met 20 = totaal

 • Tussen 0 en 8:
  waterkwaliteit gunstig, maar kan gedurende het seizoen veranderen onder invloed van neerslag en temperatuur.
 • 9 punten en meer of 2 strafpunten en meer bij één vraag:
  waterkwaliteit zeer twijfelachtig, laboratoriumonderzoek aan te raden. Ongeveer 75 procent van de onderzochte monsters blijkt bacteriologisch verdacht.
 • 'Ja' bij vraag 1 of 2:
  waterkwaliteit ongeschikt, zorg voor alternatief drinkwater en voorkom door afrastering dat dieren nog uit de sloot kunnen drinken.

(1) Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), www.gddeventer.com

Terug naar:

 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier