Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

VHD bij konijnen

boek over konijnen

 

De konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease of RHD genoemd, wordt veroorzaakt door een virus, het RHD-virus. Een konijn dat erg stil is en niet meer eet, zou wel eens VHD kunnen hebben. Diarree, verstopping, epileptische aanvallen, bloedneus en koorts zijn andere verschijnselen. Vaak zijn echter geen symptomen te zien. Ook kan soms acute benauwdheid optreden die snel door de dood wordt gevolgd.

Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte. Vaak is dit echter niet het geval en sterft het konijn zonder voorafgaande verschijnselen te vertonen. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn.
In tegenstelling tot RHD1, waar het sterftepercentage vaak >80% bedraagt, ligt het sterftecijfer bij RHD2 vaak lager (5-70%). In geval van RHD2 kan daarnaast bij konijnen die de acute fase overleven een meer chronisch ziektebeeld gezien worden met als belangrijkste verschijnselen gewichtsverlies, lethargie en icterus.
 
Deze ziekte is zeer besmettelijk. Het virus verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen eveneens een rol spelen in de verspreiding.
 
Behandeling en vaccinatie
Er is tot op dit moment nog geen behandeling beschikbaar in geval een konijn acute symptomen vertoont als gevolg van een VHD-infectie. Preventief is wel vaccinatie mogelijk; het vaccin Nobivac® Myxo-RHD geeft goede bescherming tegen myxomatose en de klassieke variant van het RHD-virus (RHD1). Het biedt echter geen bescherming tegen RHD-2. Daaarvoor zijn aparte vaccins beschikbaar.
 
Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier