Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Syrische geit

Syrische geit

De Syrische geiten hebben zich verspreid tot Egypte, de kuststreek van de Indische Oceaan en Madagaskar. Of en in hoeverre de weinige in Nederland voorkomende Syrische geiten verwant zijn aan hun gelijknamige Aziatische soortgenoten, valt lastig aan te tonen.
In Nederland lopen hooguit twintig Syrische geiten rond, vrijwel geen bokken. Drie zuivere bokken bevinden zich in het Bijbels Openluchtmuseum. Dankzij hun beharing doen ze enigszins denken aan een landgeit.

De Syrische geiten hebben in Nederland de Anglo-Nubische geiten van een stippeltekening voorzien. Hoewel die tekening in de omschrijving van de hedendaagse geiten in Syrie niet is terug te vinden en ook de schaarse foto’s overwegend een egale kleur bruin of zwart laten zien, zouden er duizenden jaren geleden wel degelijk bonte geiten hebben bestaan.
Bij de kudden van de bedoeïenen zijn de meeste geiten zwart. Maar aartsvader Jacob, zoon van Izaak en Rebekka, hoedde een hele kudde met gestippelde, gevlekte en gestreepte geiten. Ze waren afkomstig uit een kudde van zijn oom Laban en om zijn eigendom blijvend te kunnen onderscheiden, had Jacob voor een afwijkende tekening gekozen. Het verhaal staat in Genesis 30 en 31.(1)
(1) Syrische geit verdwaald in Nederland, Levende Have juni 2007

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier