Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Voedsel Keten Informatie

Schapen en geiten in Nederland kunnen met ingang van 2010 alleen nog met een overzicht van medicijngebruik en hun ziektegeschiedenis (de zogeheten Voedsel Keten Informatie) naar het slachthuis.

De gegevens van VKI-plichtige schapen en geiten moeten 24 uur voor afleveren bij het slachthuis binnen zijn, tenzij de schapen en geiten via een verzamelcentrum naar de slacht gaan. In dat geval mogen de formulieren tegelijkertijd met afleveren worden overgedragen aan het slachthuis. Dat kan sinds 1 juli 2010 via www.infoschaap.nl en www.infogeit.nl Daaraan zijn wel kosten verbonden. Je kunt ook gebruik maken van het formulier in de bijlage.

De Voedsel Keten Informatie is ook verplicht voor paarden, varkens en pluimvee. De te verstrekken informatie heeft betrekking op de periode van vier weken voor de slacht. Indien er voor bepaalde geneesmiddelen een langere wachttijd geldt, moet die periode worden aangehouden plus twee weken. Ook moeten ziektes waaraan het dier lijdt  of heeft geleden, alsmede uitslagen van laboratoriumonderzoek worden vermeld.

In de bijlage een modelformulier waarvan schapen- en geitenhouders gebruik kunnen maken. De regelgeving is gebaseerd op de EU-verordening EG 853/2004.

Voor het bijhouden van het medicijngebruik is een medicijnlogboek beschikbaar, Zie bijlage.

Zie ook:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier