Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Reinigen en ontsmetten

Reinigen en ontsmetten veewagen

Houders van tien of meer evenhoevigen moeten vanaf 1 januari 2009 beschikken over een eenvoudige wasplaats waar vervoermiddelen kunnen worden gereinigd en ontsmet. Tot die datum geldt deze verplichting voor houders van minimaal 5 evenhoeven.

Wat is een eenvoudige R&O-plaats? Dat is een verharde plaats waar de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen geschiedt. De verharde plaats is zodanig aangelegd dat water en eventueel andere vloeistoffen niet in het grond- of oppervlaktewater terecht kunnen komen. Dat betekent dat er een afvoerputje moet zijn. En ook een watervoorziening. Ook moet de dierhouder altijd kunnen beschikken over voorzieningen waarmee ontsmettingsmiddelen kunnen worden toegepast.

Toegelaten ontsmettingsmiddelen
Op de lokatie zijn reinigingsmiddelen aanwezig, alsmede ontsmettingsmiddelen die voor dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten, in voldoende mate om te kunnen voorzien in de reiniging en ontsmetting van de vervoermiddelen die op dat bedrijf een of meer evenhoevigen lossen.

Logboek
Sinds 1 januari 2009 geeft de Voedsel en Waren Autoriteit  geen ontsmettingsboekjes meer uit. De vervoerder van dieren is evenwel verplicht een register bij te houden van elke reiniging en ontsmetting (R&O) die plaatsvindt. Het format van dit register is niet voorgeschreven, de inhoud is echter niet geheel vrijblijvend. De VWA heeft een voorbeeld voor een logboek opgesteld. Alle verplichte gegevens kunnen hierop worden ingevuld.

Na iedere lossing moet de uitgevoerde R&O in het logboek te worden ingevuld, ook als deze op een eenvoudige wasplaats plaatsvindt.
De nummers van eventueel bijkomende vervoersdocumenten (runderen, varkens, schapen en geiten) of gezondheidscertificaten dienen eveneens op het logboekformulier te worden vermeld, net als de naam en handtekening van bestuurder en verzorger. Een transport begint op het moment dat het eerste dier op het eerste laadadres het vervoermiddel in gaat en eindigt als het laatste dier op het (laatste/tweede) losadres van de wagen afkomt.

Een voorbeeld van het logboek is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Terug naar

  • [[nodetitle:Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten]]

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier