Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regeling verbod gebruik keukenafval en etensresten in diervoer

keukenafval en etensresten in diervoer

Sinds 2003 is het verboden keukenafval en etensresten te voeren aan vee. Al eerder was er een verbod op het voeren van keukenafval aan varkens en pluimvee. Dit is na de vakenspestcrisis en de mond- en klauwzeercrisis uitgebreid naar andere diersoorten die als vee worden gehouden, dat wil zeggen ''alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en die worden gebruikt voor de productie van voedsel (met inbegrip van vlees, melk en eieren), wol, bont, veren, huiden, of enig ander product van dierlijke oorsprong''. Volgens de ''regeling verbod gebruik keukenafval en etensresten in diervoer'' mag je zelfs geen keukenafval en etensresten voorhanden hebben. Dit verbod is echter niet van toepassing op het voorhanden hebben van keukenafval en etensresten die zijn ontstaan in de eigen huishouding, ''indien deze uitsluitend verpakt voorhanden worden gehouden in afwachting van afvoer, op zodanige wijze dat zij onbereikbaar zijn voor het vee.''
De regeling verbod gebruik keukenafval en etensresten in diervoer is een uitwerking van Europese regelgeving.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier