Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Brucellose

Brucellose kan voorkomen bij runderen, schapen en geiten en wordt veroorzaakt door de brucella-bacterie. Drachtige dieren aborteren en de placenta komt na de bevalling niet los. Mannelijke dieren kunnen ontstekingen krijgen aan hun testikels, alhoewel dat minder vaak voorkomt.
Bij de meeste diersoorten komen varianten van de ziekte voor. Schapen en geiten worden besmet door brucella melitensis en brucella ovis. Bij schapenrammen leidt een ontsteking van de testikels in veel gevallen tot onvruchtbaarheid.
Ook mensen kunnen ziek worden van deze bacteriën, met name van de brucella melitensis. Dit uit zich meestal in griepachtige verschijnselen. Zwangere vrouwen kunnen een miskraam krijgen.

Infectiebron
De belangrijkste infectiebron voor een groep dieren is een dier dat een abortus krijgt. Dit dier scheidt grote hoeveelheden bacteriën uit met de vrucht, het vruchtwater, de vruchtvliezen en de uitvloeiing tijdens de abortus.
De bacterie kan op verschillende manieren in een dier terechtkomen. De meeste dieren worden via het mondslijmvlies met de ziekte besmet.
De Europese Unie heeft Nederland sinds 1999 officieel vrij verklaard van brucellose. Daarnaast is ons land vrij van de bacterie brucella melitensis. Er bestaat geen vaccin tegen brucellose.

Runderen en brucellose
Voor runderen geldt: een vermoeden van brucellose ontstaat wanneer een koe heeft verworpen. Daarom is iedere houder van koeien verplicht om van runderen die verwerpen tussen de 100 en de 260 dagen dracht een bloedmonster te laten nemen. Dit bloedmonster moet worden afgenomen binnen 7 dagen door zijn/haar dierenarts of dierenarts assistent. Als bij onderzoek antistoffen worden aangetoond, wordt het bedrijf brucella-verdacht en wanneer bij nader onderzoek de bacterie wordt aangetoond, wordt het bedrijf brucella-besmet verklaard. Nederland behoudt dan wel de brucellose-vrij status, mits het verdachte of besmette bedrijf blijft ingesloten en niet meer dan 0,2% van de Nederlandse bedrijven verdacht/besmet is.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier