Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Aangifteplichtige dierziekten

Voor een groot aantal dierziekten geldt dat zij aangifteplichtig zijn (zie bijlage). Dat wil zeggen: de dierhouder of de dierenarts moet bij klinische verschijnselen die duiden op een van deze ziekten daarvan melding maken bij de Voedsel- en Warenatoriteit. Het is dan aan de overheid om verder te bepalen wat er moet gebeuren. Sommige dierziekten, zoals mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest, zijn ook bestrijdingsplichtig.De overheid beschikt over draaiboeken waarin staat beschreven hoe te handelen bij een uitbraak van deze ziekten.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier