Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Colofon

De website Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een initiatief van de Stichting Levende Have. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de communicatie tussen kleinschalige en hobbymatige houders van boerderijdieren. Daartoe gaf de stichting in de periode 2003 tot 2015 het magazine Levende Have uit. Sinds 2015 verloopt de informatievoorziening volledig digitaal.

Redactie:
Jinke Hesterman (hoofdredacteur, tevens directeur van de Stichting)
Jan Smit (fotograaf/beeldredacteur)
Annemarie Hoenderdos (redacteur)
Contact: [email protected]

Advertentieacquisitie:
Jinke Hesterman
[email protected]
Tel: 06 50847140

Bestuur Stichting Levende Have
Simon Oosting (voorzitter)
Fenna Westerduin (penningmeester)
Inger van der Laan (algemeen bestuurslid)
Cor Duim (algemeen bestuurslid)

Adres Stichting Levende Have
De Stichting Levende Have is te bereiken op:
Roordahiem 5 B
8542 AK Terkaple
[email protected]
KvK 8126406
Fiscaal nummer 813381137

Onderhoud en ontwikkeling website Emble, Zeist www.emble.nl

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is in 2007 tot stand gekomen en heeft zich gedurende drie jaar kunnen ontwikkelen dankzij subsidie van het ministerie van LNV. Sinds begin 2011 functioneert het Landelijk Kennisnetwerk zonder overheidssubsidie, met uitzondering van incidentele bijdragen voor groot onderhoud. 
 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier