Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Colofon

De website Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een initiatief van de Stichting Levende Have. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de communicatie tussen kleinschalige houders van landbouwhuisdieren en parkdieren. Daartoe gaf de stichting in de periode 2003 tot 2015 het magazine Levende Have uit.
Bij het beheer van de website is een groot aantal vrijwilligers/experts betrokken. 

Redactie:
Jinke Hesterman (hoofdredacteur, tevens directeur van de Stichting)
Jan Smit (fotograaf/beeldredacteur)
Contact: [email protected]
Heb je een inhoudelijke vrraag? Stel deze in de vraagbaak.

Advertentieacquisitie:
Jinke Hesterman
[email protected]
Tel: 06 50847140

Bestuur Stichting Levende Have
Aad Stoop (voorzitter)
Fenna Westerduin (penningmeester)
Simon Oosting (algemeen bestuurslid)
Inger van der Laan (algemeen bestuurslid)

Adres Stichting Levende Have
Erveweg 9
8196 KE Welsum
[email protected]
KvK 8126406
Fiscaal nummer 813381137

Onderhoud en ontwikkeling website Van Eldijk, Utrecht www.vaneldijk.nl

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is in 2007 tot stand gekomen en heeft zich gedurende drie jaar kunnen ontwikkelen dankzij subsidie van het voormalige ministerie van LNV: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Sinds begin 2011 functioneert het Landelijk Kennisnetwerk zonder overheidssubsidie, met uitzondering van incidentele bijdragen voor groot onderhoud. 
 

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour