Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Zelf mestonderzoek doen

Ingediend door jinke op 12 juni 2014 - 10:12

Er zijn twee mestonderzoeksmethoden die veel worden gebruikt in het onderzoek naar wormeieren;

de flotatie methode en de MAC Mastermethode.
De flotatie methode is eenvoudig in uitvoering maar er is niet heel nauwkeurig vast te stellen hoeveel wormeieren en precies aanwezig zijn in de ontlasting.
Bij de flotatie methode wordt een kleine hoeveelheid mest vermengd met een flotatievloeistof in een buisje. Hierop wordt een voorwerp glaasje gelegd, bij het verwijderen van dit glaasje gaan er vaak ook meerdere eieren verloren.

De MAC Mastermethode wordt wereldwijd het meest uitgevoerd. Ook bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een flotatievloeistof, na het vermengen wordt de mest gezeefd om de grove delen te verwijderen en vervolgens wordt de mest geïnjecteerd in de telkamer (zie foto, vetslides.com). Dat is een klein glaasje, waarop lijnen zijn aangebracht. De verzadigde zoutoplossing met mest wordt in deze 'kamers' geïnjecteerd met een pipet. Na 5 minuten kan er dan onder de microscoop gekeken worden of en hoeveel wormeieren er aanwezig zijn in de mest.
In de telkamer is beter de ernst van de infectie beter vast te  stellen dan bij de flotatie methode. Beide monsters worden onderzocht onder een microscoop.  Deze twee methoden gebeuren volgens een vast stappenplan. Hierover zijn tegenwoordig allerlei cursussen te vinden op internet, over hoe het mestonderzoek uitgevoerd kan worden.

Benodigdheden voor het wormonderzoek
Het belangrijkste bij een mest onderzoek is dat er wordt gewerkt met verse mest. Deze mest dient direct afgenomen te zijn, of kan van de grond geraapt worden. Deze mest dient dan nog warm te zijn en moet worden genomen van de bovenste mestlaag. Dit in verband met de rondwormen vanuit de grond die eitjes kunnen leggen in de mest, waardoor het mestmonster dus niet meer betrouwbaar is voor het onderzoek.

Naast de verse mest zijn voor het uitvoeren van het mestonderzoeken de volgende materialen van belang. Via verschillende webwinkels zijn de benodigde producten apart maar ook als gehele set aan te schaffen. De benodigd heden voor de meeste en gangbare mestonderzoeken zijn:

  • Verse mest
  • Een microscoop met een minimale vergroting van 40x
  • Een MC Master telkamer (voor tellen worm eieren in verzadigde oplossing)
  • Flotatievloeistof (zoutoplossing)
  • Wegwerp pipetten
  • Een theezeef
  • Bekertjes/potjes met een minimale inhoud van ca 200ml.
  • Een roerstok (vb. spatel, ijsstokje of theelepel), het beste is om deze na ieder onderzoek te vervangen, dit in verband met mogelijke versleep van eieren naar andere monsters.
  • Een weegschaal die tot 0,1 gram kan meten of een plastic spuit van 5 ml voor het afmeten van de mest
  • Voorwerpglaasjes en dekglaasjes.

Syllabus Wormen bij schapen en geiten
Een overzicht van mogelijke eieren die aanwezig kunnen zijn in de mest is te vinden in de syllabus Wormen bij schapen en geiten. Vanaf pagina 44 staat een overzicht met de soort eieren en waarnemingen die er te zien kunnen zijn onder een microscoop. De syllabus is gratis te verkrijgen. Klik hier.

Dossier

Comments

Ingediend door vaneldijk op 08 februari 2017 - 20:21

Mestonderzoek van vogels. Is dit ook zelf te doen en waar bestel ik dan zo'n set

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier