Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Watermanagement in de wei

Ingediend door jinke op 22 maart 2015 - 11:24

In de wei kan een hoosbui maar ook aanhoudende regenval voor veel problemen zorgen. Door klimaatverandering moeten we ons voorbereiden op extremen: tijd om eens wat aan watermanagement te doen. Lees meer in het artikel in de bijlage.

Ecologisch slootschonen
Onderhoud van sloten rondom het weiland is noodzakelijk om overtollig water af te voeren of om water te kunnen bergen na hevige regenval. Volg daarom de aanwijzingen van het waterschap. Maar laat je niet verleiden tot al te rigoureuze maatregelen, ook al wordt daar door boeren in je omgeving op aangedrongen. Een aanbod om ook jouw sloot wel even met trekker en ander zwaar materieel schoon te maken en uit te baggeren, kun je in veel gevallen beter afwijzen. Er komt steeds meer aandacht voor het zogeheten ecologisch slootschonen.

Bij ecologisch slootschonen wordt rekening gehouden met de flora en fauna in de sloot. Daarom geldt het advies: maak de sloten schoon tussen half augustus en eind oktober. Zorg er bij het schoonmaken voor dat slootdieren kunnen vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan. De wortels moet je zo min mogelijk beschadigen. Neem ook zo min mogelijk bagger mee.  Schraap het talud niet af. Laat de planten uit de sloot bovenop het talud ongeveer 48 uur liggen. Resten van planten kun je met een speciale frees kleiner maken. Wil je de sloot dieper hebben, maak dan gebruik van een baggeromp. Kijk of je de sloot ook gedeeltelijk kunt schonen.

Helofytensloot
In navolging van de zogeheten helofytenfilters die gebruikt worden om water te zuiveren, komt er nu ook steeds meer aandacht voor de zogeheten helofytensloot. Het concept is bedacht door Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer van de Aeres Hogeschool. Belangrijk bij zo'n sloot is een constant waterpeil, dat je kunt bereiken door plaatsing van een stuw. Doe dat wel in overleg met het waterschap. Helofyten - moerasplanten (riet, lisdodde, diverse soorten biezen en gele en blauwe lissen, klein kroos, groot zeegras en krabbenscheer) - zijn echte waterzuiveraars en dragen bij aan een goede kwaliteit van je sloot, waar ook ander leven baat bij heeft. Ze zorgen voor een goed leefklimaat van bacteriën. Je hoeft de begroeiing niet jaarlijks te maaien. Het idee van een helofytensloot gaat wel in tegen heersende opvattingen dat water zo snel mogelijk moet worden afgevoerd. Wanneer er sprake is van wateroverlast in agrarisch gebied, krijgen dichtgegroeide, niet onderhouden sloten vaak de schuld. De helofytensloot past wel  goed binnen beleid dat erop is gericht water zoveel mogelijk vast te houden en niet langer zo snel mogelijk af te voeren. 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier