Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wanneer krijgt een schaap of geit last van wormen?

Ingediend door jinke op 02 november 2010 - 20:21

De hoeveelheid eitjes en larven in de wei is afhankelijk van het weer, seizoen en klimaat, bodemleven, veedichtheid. Of dieren last hebben van wormen is ook afhankelijk van hun weerstand. Ook is er een verschil tussen lammeren en volwassen dieren. Het ene ras heeft er meer last van dan het andere, en tenslotte telt de conditie van een dier nog mee.Geiten zijn gevoeliger voor wormen dan schapen.

Warmte en vocht zijn nodig voor de ontwikkeling van de larven. Onder optimale omstandigheden in de zomer kunnen uit de eitjes in de mest binnen twee weken larven ontstaan. In het voor- en najaar gaat het langzamer, ongeveer 3 weken of nog langer. Bij lage temperaturen in de winter ligt de ontwikkeling geheel stil. In een strenge winter sterven vele larven, wat gunstig is voor de wormdruk in het voorjaar. In een klimaat zonder een koude winterperiode, zoals in (sub)tropische gebieden, zijn de wormproblemen groter.

Bodemleven
Bodemorganismen, zoals regenwormen, mestkevers en bepaalde schimmels, vernietigen eieren en larven van wormen. Een gezond bodemleven verlaagt daarom de wormdruk.

Veedichtheid
In natuurlijke omstandigheden mijden grazers plaatsen waaraan de geur van urine en mest van soortgnoten kleeft. Hierdoor voorkomen zij ook een besmetting met wormen.
Zodra de mens een groot aantal dieren in de beperkte ruimte binnen een omheining bij elkaar brengt, worden de dieren gedwongen in de buurt van hun eigen mest te eten. Larven verspreiden zich in het gras over een afstand tot ongeveer 40 centimer vanaf de mest. Dit is sterk afhankelijk van de
neerslag. Bij grotere veedichtheid wordt de wormdruk groter. 

Verschil gevoeligheid geit-schaap
In het algemeen zijn geiten gevoeliger voor wormen dan schapen. Geiten zijn, in tegenstelling tot andere gedomesticeerde herkauwers, veel meer 'browsers' (grasduiners) dan grazers. Vanuit dit gedrag gaat hun voorkeur uit naar een groot gebied om daaruit vele verschillende planten soorten op te eten. Geiten zijn kieskeurig. Dit betekent dat geiten minder de mogelijkheid hebben ontwikkeld om weerstand op te bouwen tegen maagdarmparasieten en daardoor hun leven lang vatbaarder blijven, vooral bij intensieve beweiding.

Verschillen lammeren-volwassen dieren
Lammeren zijn gevoeliger dan volwassen dieren, omdat zij nog geen volledige natuurlijke weerstand hebben opgebouwd.

Verschillen tussen schapenrassen
Uit diverse buitenlandse onderzoeken is gebleken dat er verschillen zijn in gevoeligheid tussen verschillende schapenrassen. Maarten Eijsker (faculteit Diergeneeskunde Utrecht) heeft over de Nederlandse rassen gezegd: “In Nederland is bekend dat de Texelaar van zichzelf redelijk veel weerstand heeft tegen worminfecties. Uiteraard zijn er binnen de Texelaarpopulatie verschillen, maar in het algemeen is het ras minder gevoelig dan bijvoorbeeld de Flevolander en de Swifter, en is het zeker minder gevoelig dan het Friese Melkschaap.”

Conditie
Een dier met een goede conditie is beter in staat om weerstand te bieden aan wormen dan een dier dat in slechte conditie verkeert. Als een dier verzwakt is door een ziekte of door het dragen en zogen van lammeren, kunnen de wormen toeslaan.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier