Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Waar komt het vogelgriepvirus H5N8 vandaan?

Ingediend door jinke op 21 november 2014 - 20:41
In de zomer van 2016 werd melding gemaakt van H5N8 uitbraken in wilde vogels rond het Uvs Nuur meer op de grens van Mongolië en Rusland. In de laatste 10 jaar zijn dergelijke meldingen meerdere malen een voorbode geweest voor verspreiding van HPAI virussen via wilde vogels naar Europa, India en Afrika.

In India, Hongarije, Polen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn in het najaar van 2016 wilde vogels met H5N8 aangetroffen. In Duitsland gaat het om vogels, o.a. kuifeenden, in het gebied rond de ‘Plöner See’ en bij de Bodensee. In Hongarije is daarnaast op 27 oktober 2016 H5N8 op een kalkoenenbedrijf vastgesteld. Daarnaast is er veel activiteit van trekvogels richting het westen van Europa is gesignaleerd. De vindplaatsen in met name Polen en Noord-Duitsland sluiten aan bij deze informatie.
In Nederland zijn in november de eerste dode vogels (m.n. kuifeenden en futen) gevonden rond de Gouwzee, het Veluwemeer en in Rotterdam.

Het gaat om zeer grote aantallen dode wilde vogels. In zoverre wijkt het type mogelijk af van het virus dat in 2014 voor uitbraken in Nederland zorgde. Toen werd het virus in het wild slechts bij enkele smienten aangetroffen.In Duitsland werd het aangetroffen in enkele wintertalingen. Uit de analyse van het toenmalige ''Nederlandse'' virus is gebleken dat het veel overeenkomsten had met het virus dat is aangetroffen bij twee Koreaanse uitbraken en een Japanse uitbraak. Daarmee staat vrijwel vast dat het virus uit die contreien afkomstig is en via overdracht die heeft plaatsgevonden in Mongolië en Rusland naar West Europa is gekomen.

 

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier