Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

"Vrije" pillen op recept

Ingediend door jan smit op 23 september 2009 - 09:52

door Jinke Hesterman

Een verhoogd gebruik van diergeneesmiddelen, een toename van resistentie tegen deze middelen, een groeiende en ongecontroleerde internethandel – dit alles ligt ten grondslag aan de veranderingen die op 1 juli in werking treden. Europa schrijft het voor, in het belang van diergezondheid, volksgezondheid en milieu.

De nieuwe diergeneesmiddelen wetgeving was al per 1 januari van dit jaar van kracht, maar er gold een overgangstermijn van een half jaar. Dit betekent dat dierhouders die bij een winkel of via internet ontwormingsmiddelen, middelen tegen andere parasieten en schimmels, kalmeringsmiddelen of niet–steroïde pijn-, koorts- en ontstekingsremmers willen kopen, na 1 juli eerst een dierenarts moeten consulteren voor een recept.

De rol van de dierenarts is het voorkomen van ongewenste effecten bij het gebruik van diergeneesmiddelen op mens, dier en milieu. Zonder dat op dit moment duidelijk is aan welke eisen de dierenarts precies moet voldoen, bij het uitschrijven van recepten is in elk geval de nodige zorgvuldigheid geboden. De dierenarts zal zich op de één of andere manier vergewist moeten hebben van de toestand van het dier of de dieren waarvoor het recept bedoeld is. De wetgever zal nog nader moeten aangeven waaraan de dierenarts zich precies heeft te houden. Of de te hanteren werkwijze zal door jurisprudentie moeten ontstaan. De recepten moeten in elk geval worden bewaard, teneinde inzicht te kunnen krijgen in het gebruik en de distributie van de medicijnen. Op die manier kan ook het totale diergeneesmiddelengebruik beter in kaart worden gebracht.

Ook al blijven genoemde middelen nog wel via erkende handelaren en winkels verkrijgbaar, aan het recept hangt uiteraard een prijskaartje. Een dierenarts zal er al gauw € 15 voor in rekening brengen. Wie niet veel dieren heeft, is dan goedkoper uit wanneer de middelen bij de apotheek van de dierenarts worden gekocht. In dat geval hoeft er namelijk geen recept te worden uitgeschreven.

Meerdere dieren
Wie meerdere dieren of meerdere diersoorten heeft, zal de rekenmachine erbij moeten pakken. Het kan aantrekkelijk zijn om voor meerdere dieren één recept aan te vragen. Een recept mag immers betrekking hebben op meerdere dieren. Bij meerdere diersoorten moet op het recept wel duidelijk worden aangegeven welk diergeneesmiddel voor welke soort dient te worden afgeleverd. Bij ontwormingsmiddelen kan voor de periode van één jaar een recept worden aangevraagd, zodat er wellicht kortingsmogelijkheden zijn.

De wet onderscheidt vier soorten diergeneesmiddelen: UDD, UDA, URA en niet-gekanaliseerde middelen.
•    UDD: diergeneesmiddelen die uitsluitend door de dierenarts verstrekt en toegediend mogen worden, zoals verdovings- en narcosemiddelen.
•    UDA: diergeneesmiddelen die op voorschrift van een dierenarts, door dierenartsen of apothekers mogen worden afgeleverd en door de veehouder mogen worden toegediend. Hieronder vallen bijvoorbeeld antibiotica.
•    URA: diergeneesmiddelen die op voorschrift van een dierenarts door dierenartsen, apothekers of erkende handelaren mogen worden afgeleverd en door de veehouder of de dierverzorger mogen worden toegediend. Hieronder vallen bijvoorbeeld de antiparasitaire middelen.
•    Niet-gekanaliseerde, vrije diergeneesmiddelen: deze zijn zonder tussenkomst van een dierenarts verkrijgbaar bij dierenartsen, apothekers of erkende handelaren.
Hieronder valt bij voorbeeld uierzalf.

Natte handtekening
De grootste verandering doet zich voor bij URA-middelen, zoals de antiparasitaire middelen. Voorheen waren deze middelen vrij verkrijgbaar, nu alleen nog op recept van een dierenarts. Recepten moeten voorzien zijn van een zogenaamde “natte handtekening”. Kopieën zijn dus niet toegestaan, evenmin als verzending van recepten via fax of e-mail. Het recept geeft slechts recht op het leveren van de op het recept vermelde diergeneesmiddelen binnen twee weken na datum van uitschrijven.

In de nieuwe regeling is tevens bepaald dat de hoeveelheid af te leveren URA-diergeneesmiddelen beperkt moet worden tot hetgeen noodzakelijk is om een behandeling uit te kunnen voeren gedurende een periode van maximaal één maand.

Voor een aantal URA middelen is wat betreft de voorschrijf- en
aflevertermijn een uitzondering gemaakt: de ontwormingsmiddelen, de middelen
tegen parasieten en schimmels en de kalmeringsmiddelen mogen worden
voorgeschreven voor de periode van één jaar en mogen in gedeelten worden afgeleverd. De apotheek of erkende handelaar neemt het originele recept bij eerste levering in en houdt de afleveringen in gedeelten bij op het recept onder vermelding van de datum van aflevering. De niet steroïde pijn-, koorts- en ontstekingsremmers mogen, gelet op het aan gebruik verbonden risico’s, net als UDA-middelen slechts binnen twee weken na uitschrijven van het recept afgeleverd worden.

Dierenartsen bezitten slechts apotheekrecht voor het afleveren van
diergeneesmiddelen die zij zelf voorschrijven. Een dierenarts mag dus geen diergeneesmiddelen afleveren op basis van een recept van een andere dierenarts, tenzij hij over een apotheekvergunning beschikt. De dierenarts die uit eigen apotheek aflevert, hoeft geen recept uit te schrijven. URA-middelen mogen wel worden verkocht door een apotheker of een handelaar met vergunning. Voor UDA-middelen geldt de eis van een apotheekvergunning.<<

Dierenarts is zo duur nog niet
Voor een tube van het paardenontwormingsmiddel Furexel rekent een willekeurige dierenarts €10,60 (incl. btw). Bij twee tot vier keer ontwormen per jaar komt dat neer op €21,20 tot €42,40. Hetzelfde artikel is te koop bij landwinkel Agradi voor €9,95. Bij twee tot vier keer ontwormen is men bij Agradi tussen de €19,90 en €39,80 kwijt. Scheelt wel iets, maar daarbovenop komen na 1 juli de kosten van een recept: €15, plus de verzendkosten. Furexel is ook te koop bij www.diergeneesmiddel.nl. Daar kost het product €11,75 per stuk. Conclusie: de dierenarts is zo duur nog niet. Tenminste, voor de kleinverbruiker. Grootverbruikers kunnen profiteren van kwantumkortingen die sommige winkels aanbieden. Het originele recept voor het ontwormingsmiddel moet in dat geval per post worden opgestuurd

Verschenen in

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier