Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Voorzorgsmaatregelen bij aflammeren en verwerpen

Ingediend door jinke op 02 oktober 2009 - 11:26

Voor houderijen met een publieksfunctie is een hygieneprotocol opgesteld (zie bijlage of  de site van de rijksoverheid). In dit protocol zit een aantal verplichte maatregelen, zoals het apart aflammeren. De maatregelen zijn van kracht voor locaties waar schapen en geiten worden gehouden die zijn opengesteld voor publiek, met het oogmerk om direct contact tussen publiek en dieren mogelijk te maken. Hier vallen naast kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren ook bijvoorbeeld campingboeren en zorginstellingen met schapen en geiten onder. Voor hobbymatig gehouden schapen en geiten is het protocol niet verplicht (wel geadviseerd).

Protocol voor hobbymatig gehouden schapen en geiten
Met name bij het verwerpen, maar ook bij het normale aflammeren vormen besmette geiten en schapen een risico op besmetting met Q-koorts voor de mensen die met deze dieren in contact komen. Daarom staat op deze website een protocol voor Aflammeren in tijden van Q-koorts (zie bijlage). Dit protocol is speciaal bedoeld voor de kleinschalige en hobbymatige houders van schapen en geiten zonder publieksfunctie. 

Naast de Q-koortsbacterie is er nog een aantal andere ziekteverwekkers die verwerpen bij schapen en geiten kunnen veroorzaken en die ook een risico voor de mens kunnen vormen. Het advies is daarom om bij een verwerper, waarbij een vermoeden bestaat van een besmettelijke oorzaak, altijd de dierenarts in te schakelen. Laat de dieren aflammeren in kraamhokken waar desinfectie mogelijk is.

Hieronder een korte film over Hygiëne bij de geboorte van een lam

 

 

Virkon S
Het breed inzetbare ontsmettingsmiddel Virkon S is op 24 juni 2009 aangemeld bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). De verkoop van dit biocideproduct is vanaf deze datum in Nederland uitsluitend toegestaan voor het ontsmetten van dierenverblijven. Virkon S werd ook gebruikt ten tijde van de vogelpestepidemie in 2003. Het middel is werkzaam tegen virussen en bacterien. Producent Dupont stelt dat het ook werkzaam is tegen Q-koorts. Hoe sneller het middel wordt toegepast nadat de bacterien in de stal terecht zijn gekomen, hoe beter het effect.
Samenstelling: Virkon S is een gebalanceerde, gestabiliseerde mix van peroxides, surfactanten, organische zuren en een anorganisch buffersysteem.
Milieu: Virkon S is een op oxidatie gebaseerd desinfectiemiddel die eenvoudige organische zouten en organische zuren bevat. De werkzame stof in Virkon S breekt af via verschillende routes in het milieu, grond en water tot eenvoudige ongevaarlijke verbindingen, kaliumzout en zuurstof.
Het middel is verkrijgbaar bij www.biosecurity.nl. Zie ook bijlage. Let op: gebruik geen hogedrukspuit!

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier