Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Van knollenveld tot grasland (2)

Ingediend door jinke op 05 maart 2010 - 14:06
Ruige mest

Tekst: Jinke Hesterman

Hobbyisten hebben het niet zo op mest. Nergens voor nodig, zo redeneren ze. Toch gaat grasland in de loop der jaren langzaam achteruit. Ze zullen mettertijd iets moeten doen aan de vruchtbaarheid. Elementen die noodzakelijk zijn voor de groei van planten - stikstof, fosfor, kalium, calcium, zwavel en magnesium, ijzer, zink, koper, molybdeen, borium en mangaan – kunnen aanvulling nodig hebben vanuit dierlijke mest, kunstmest of compost.

Mest
Veel land gaat achteruit doordat de mest van de eigen dieren niet goed wordt gebruikt. De mest ligt langdurig ergens op een hoop; nuttige voedingsstoffen lekken weg. Zonde. Huur een mestverspreider, breng de mest op het land – bij voorkeur in het voor- en in het najaar - en houd de eigen kringloop in stand. Blijkt uit bodemonderzoek dat er tekorten aan een of meerdere elementen zijn ontstaan, vul dan de eigen mest aan met kunstmest. Geen grote hoeveelheden, maar beetje bij beetje, liefst vlak voordat het zachtjes gaat regenen. Is de pH-waarde onvoldoende, gebruik dan kalkmeststoffen (in voor- en najaar). Moet er magnesium bij, pas dan in het najaar een magnesiumhoudende kalkmeststof toe.
Grasland waar veel klaver in staat, heeft geen extra stikstof nodig. De klaver is een belangrijk onderdeel van het organisch geheel. Wel moet voorkomen worden dat de klaver zich teveel vermenigvuldigt. Dat kan onder meer door fosfaat toe te voegen.

Hooien
Wie meer gras heeft dan de eigen dieren op kunnen, staat vroeg of laat voor de keus: hooien of niet hooien. De dierenwei kan dan tijdelijk in twee of meerdere delen worden gesplitst – gebeurt misschien toch al in verband met preventie van worminfecties – zodat het gras in het ongebruikte deel kan doorgroeien totdat het rijp is voor de maaier. Wees zuinig op dat hooi. Verkoop het niet te snel. Door het hooi aan de eigen dieren te voeren, kan ongeveer de helft van de stikstof die het gras uit de bodem heeft opgenomen, weer worden teruggebracht in het weiland via de mest.

Tip: Zaaddragende planten kunnen worden afgetopt. Door dat op het juiste moment te doen, kan deze handeling vermeerdering van ongewenste planten tegen gaan. Een oude Engelse volkswijsheid luidt: “Cut a thistle in May and it is back next day; cut a thistle in June and expect more soon; cut a thistle in July and then it‘ll surely die.’’ In het Nederlands: ‘’Distels steken is distels kweken, distels maaien is distels zaaien, distels laten staan is distels kapot laten gaan.’’
 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier