Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Toestemming voor schuilstal zelf regelen?

Ingediend door jinke op 09 juni 2016 - 16:50
Toestemming voor schuilstal zelf regelen

Woon je in een gemeente waar het plaatsen van een schuilstal nog niet is toegestaan, dan zul je zelf in actie moeten komen. Hou er rekening mee dat het niet snel is geregeld. Het vergt nogal wat inspanning en succes is niet altijd verzekerd.

Wat je in elk geval moet doen:

  • Neem contact op met de ambtenaar ruimtelijke ordening. Hij of zij kan je vertellen wat de mogelijkheden zijn.
  • Zoek medestanders, samen sta je sterker.
  • Leg contacten met raadsleden.

Vergeet niet dat de provincie het plaatsen van schuilstallen kan tegenhouden of bevorderen. Provincies kunnen in ruimtelijke plannen aangeven of er wel of geen schuilstallen geplaatst mogen worden. Leg daarom ook contact met  ambtenaren van de provincie.
Raadpleeg de brochure Schuilstallen in het buitengebied.

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier