Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Risico's Schmallenbergvirus voor de volksgezondheid

Ingediend door jinke op 23 december 2011 - 21:31
Risico's Schmallenbergvirus voor de volksgezondheid

Orthobunya-virussen, zoals het Schmallenbergvirus, behoren tot de familie van de Bunyaviridae. Ze veroorzaken vooral ziekteverschijnselen bij vee, maar er zijn ook typen - waaronder het California encephalitis virus en La Crosse virus - die hersenvliesontsteking bij mensen veroorzaken.

De risico's van het Schmallenbergvirus voor de volksgezondheid worden vooralsnog als zeer gering beschouwd.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht het bloed van ruim 300 veehouders, dierenartsen en bewoners van bedrijven waar het virus is gevonden. Ondanks het directe contact heeft niemand van deze groep een infectie met dit virus opgelopen. 

Niettemin is er het advies om rond het aflammeren de gebruikelijke hygienevoorschriften in acht te nemen. Ook wordt houders van schapen en runderen en dierenartsen die in aanraking komen met misvormde lammeren en kalveren, aangeraden hun eigen gezondheid in de gaten te houden.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier