Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Melden in- en uitscharen van schapen en geiten

Ingediend door jinke op 18 januari 2010 - 19:16

Bij in- en uitscharen kunnen zich twee mogelijkheden voordoen:

  • Op het perceel waar de dieren naartoe gaan, lopen geen andere dieren en je neemt het perceel tijdelijk in gebruik via een mondelinge of schriftelijke gebruiksovereenkomst. Dit perceel wordt tijdelijk tot jou UBN gerekend en je hoeft geen registratie in de I&R centrale databank te doen.
  • Het perceel kan niet tijdelijk tot jouw UBN worden gerekend, omdat er andere dieren lopen.Je schaart dan de dieren uit en doet een afvoermelding aan de I&R centrale databank. De inschaarder (tijdelijke houder) doet een aanvoermelding. Bij terugkomst van de dieren doet de inschaarder een afvoermelding en jij doet een aanvoermelding aan de I&R centrale databank. De inschaarder moet in dit geval altijd een UBN voor de diersoort schapen en geiten hebben.

Belangrijk  
Voor de mestwetgeving of de subsidieregelingen kunnen afwijkende regels gelden voor in- en uitscharen.

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier