Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kleinschalig maaien

zeisen

Biodiversiteit is gebaat bij kleinschalig maaien. Smalle maaistroken en verschillende maaihoogten tijdens het maaien geven geen strak geschoren biljartlaken, maar juist een weiland met afwisseling in graslengtes en schuilmogelijkheden. Maaien met een kleine maaibalk naast de trekker biedt de kans in te spelen op kleine hoogteverschillen in het land, door de maaibalk mee te laten variëren in hoogte. De smallere maaistroken kunnen door jonge dieren makkelijker overbrugd worden. Allemaal gunstig voor de biodiversiteit.  Met kleinere en dus lichtere apparatuur is de kans dat het land stuk gereden wordt ook veel kleiner, en dat is weer goed voor het bodemleven. 

Maaien met de zeis
Voor de biodiversiteit heeft het handmatig maaien met de zeis of motormaaier de voorkeur. Het geeft per haal een eigen maaihoogte en dus variatie. Deze maaimethode is echter alleen realistisch voor slootkanten, kleine onrendabele hoekjes in het land en onder het draad. Het voordeel van de zeis boven de motormaaier is dat met een zeis zonder gevaar in het water gemaaid kan worden. Dit is niet aan te raden met een motormaaier. En de rust en de stilte bij het maaien met de zeis vormt een belangrijk aspect van biodiversiteit, wat bij geen enkele andere maaivariant te realiseren is. Het omgaan met een zeis vergt oefening.

Gerelateerde onderwerpen:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier