Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hoe werkt elektronische I&R van schapen en geiten?

Ingediend door jinke op 21 november 2017 - 09:49
Hoe werkt elektronische I&R van schapen en geiten?

De Nederlandse overheid heeft een centrale databank opgericht voor alle schapen en geiten. Dit houdt in dat houders van schapen en geiten

Vervoersbewijzen zijn sinds 1 januari 2010 niet meer nodig wanneer de gegevens voorafgaand aan het vervoer in de centrale databank worden bijgehouden. Wordt er na aan- en/óf afvoer gemeld, dan is er wel een vervoersbewijs nodig. Toch doe je er verstandig aan om in alle gevallen een papieren vervoersdocument in te vullen. Zie verder onder Vervoersdocumenten .
Het I&R systeem maakt het bijhouden van een bedrijfsregister overbodig.
De elektronische identificatiemiddelen kunnen rechtstreeks worden besteld bij de leverancier. (Zie verder onder Welke identificatiemiddelen zijn toegestaan? ) Je krijgt een setje van een elektronisch merk en een visueel merk.

Alle lammeren meld je binnen een half jaar na geboorte aan bij de centrale databank. Of eerder, wanneer de dieren worden afgevoerd.
Aanmelden kan via Mijn dossier op mijn.rvo.nl Hiervoor heb je inloggegevens nodig. Heb je deze nog niet? Bel dan met het RVO: 088 - 042 42 42. Inloggen kan ook met DigiD. Kies bij onderwerpen voor Registratie en melding doorgeven.
Op de website van rvo.nl staat een uitgebreide instructie voor het registreren van schapen en geiten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de nummers door te geven:

  • lees de nummers af van het fysieke merk of van uw stallijst en typ ze zelf in; lees het nummer af met een reader (uitleesapparatuur) en koppel deze vervolgens aan de computer;
  • log in met inloggegevens of DigiD (voor particulieren)
  • bel met het voice-response-systeem: 0900 - 25 520 04 (€ 0,10 per minuut).

Bij de centrale databank meld je niet alleen de lammeren die geboren zijn, maar ook alle dieren die je aan- of afvoert. Voor het in- en uitscharen volstaat een aan- of afvoermelding. Degene die uitschaart doet een afvoermelding, degene die inschaart doet een aanvoermelding.
Meldingen zijn niet nodig als het gaat om een verplaatsing binnen het eigen UBN.

Strengere regelgeving sinds 1 juli 2018
Schapen en geiten die na 01-07-2018 worden gemeld en waarbij een fout in de verblijfshistorie wordt geconstateerd, krijgen voor het betreffende dier een aan/afvoer verbod opgelegd. De fout in de verblijfshistorie moet zijn opgetreden na 01-07-2018. Alle fouten van voor 01-07-2018 vallen onder een overgangsregel. Hiervoor wordt geen aan-en afvoerverbod opgelegd.

Voor een houder maakt het niet uit, of een vorige houder wel of niet/niet correct gemeld heeft. Ook al is er nog geen enkele melding over het dier, dan nog kun je als houder een melding doen. Het kan echter zijn, dat de vorige houder bijvoorbeeld een andere datum van afvoer opgeeft, dan dat de aanvoerende partij doet. Dan zal de houder contact moeten zoeken met de vorige houder. Dit geldt ook voor de situatie, dat de vorige houder nog geen geboortemelding heeft gedaan. Maar in dat geval had je dus eigenlijk het dier niet moeten aanvoeren, want een dier moet in het I&R-systeem staan, voordat het wordt afgevoerd.

Check voor aanvoer van dier de registratie
Vermijd gedoe door voorafgaand aan de aanvoer van het dier de registratie van het dier te checken, via bijvoorbeeld de i&r raadpleeg-app, het scherm raadplegen gegevens per dier in de i&r-applicatie of via de sites van Twaka of brigth software. Al deze raadpleegopties zijn gratis toegankelijk.
Voor meer informatie over aanmelden zie https://mijn.rvo.nl/home

oormerken

 

 

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier