Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Een goede afrastering houdt dieren van de straat

Ingediend door jinke op 14 mei 2010 - 12:38

Schrikdraad goedkoop, maar kennis van zaken is wel vereist
Een goede afrastering houdt dieren van de straat

Het voorjaar nadert en dat is altijd een mooi tijdstip om de afrastering aan een controle te onderwerpen of eventueel te vernieuwen. Een degelijke afrastering is niet alleen van belang voor de dieren, maar ook voor de omgeving. Het is goed voor de nachtrust van de dierhouder en houdt dieren van de straat.

door Hilko Dammer

Dierhouders gebruiken voor het afrasteren steeds vaker schrikdraad, omdat het goedkoop en eenvoudig te plaatsen is. Schrikdraad dient ook vaak als aanvulling op- en bescherming van mechanische afrasteringen, zoals afrasteringen van hout of gaas.
Het mechanisme van een elektrische afrastering is simpel: een spanningsgever brengt een hoge spanning over op een geleider. Elke seconde wordt er een bepaalde hoeveelheid energie afgegeven. Deze ‘’schokken’’ zijn voor mens en dier pas voelbaar als de stroom bij aanraking terug kan vloeien naar de spanningsgever. De aarde dient dan als geleider en daarom is het van groot belang dat een spanningsgever goed geaard is.

De eerste vraag die bij aanleg opkomt is: gaat het om een permanente of tijdelijke afrastering? Uitgaande van een permanente afrastering, begint de aankoop bij de keus van een geleider. Deze is weer afhankelijk van de diersoort: draad (koeien, schapen, pony’s, geiten, etc.), koord en/of lint (paarden). Vervolgens is een bijpassende isolator noodzakelijk, die de geleider op een juiste wijze kan dragen op palen (hout, metaal of beton) of een bestaande mechanische afrastering. Gebruik voor verbindingen in hoeken, bij poorten en doorverbindingen degelijk aansluitmateriaal. Ondeugdelijke verbindingen hebben vaak zichtbare en onzichtbare vonkvorming tot gevolg. Dit geeft storing op radio, TV, of telefoon. Verder is het slecht voor de levensduur van de spanningsgever.

Ongevoelig of gevoelig
Zorg vervolgens voor een spanningsgever die past bij de diersoort, geleider en lengte van de afrastering. Ongevoelige dieren, zoals geiten, hebben een hogere spanning op de afrastering nodig dan gevoelige dieren, zoals paarden. Verder heeft een geleider, afhankelijk van de kwaliteit, een bepaalde weerstand waardoor de spanning op de geleider afneemt naarmate de afrastering langer is.
Hoe sterker een apparaat, hoe beter het grotere afstanden en hogere weerstanden kan overbruggen. Lichtnetapparaten hebben altijd de voorkeur, maar is er geen netstroom, dan biedt een accu of batterijapparaat uitkomst. Accuapparaten zijn sterker, maar gebruiken meer stroom. De accu moet regelmatig verwisseld en/of opgeladen worden (iedere twee tot drie maanden). Batterijapparaten zijn wat zwakker, maar wel mobieler en zuiniger in gebruik. Bij een juiste combinatie van apparaat - batterij kan een afrastering een seizoen lang op een batterij ‘draaien’.

Iedere spanningsgever heeft in elk geval altijd een spanningsuitgang voor de aansluiting van de geleiders en een aarde-uitgang voor de aansluiting van één of meerdere aardpennen. Voor een optimale werking van de spanningsgever is een goede aarding van groot belang. Sluit een spanningsgever nooit aan op het aardingssysteem van een elektrische netstroominstallatie.<<

Tips

•    Zorg voor regelmatige doorverbindingen van de draden als er sprake is van meerdere geleiders boven elkaar.
•    Zorg verder bij de ingangen en doorgangen van de percelen voor goede ondergrondse doorverbindingen, zodat de afrastering niet onderbroken wordt bij het openen van de poort. Voed het poortsysteem vanaf de poortgreep met spanning, zodat een losse poortgreep niet op de grond kortsluiting maakt.
•    Optimaal voor de aarding is een koperen of verkoperde aardpen met een diameter van ongeveer 20mm die in verbinding staat met het laagste grondwaterpeil. Is dat niet haalbaar, plaats dan twee met elkaar verbonden aardpennen op ongeveer drie meter afstand van elkaar.
•    Voor een optimale werking is een regelmatige controle noodzakelijk van de afrastering op aangroei. Ook al schroeit de apparatuur onkruid en lang gras wel weg, het kost meer energie en dus geld.
•    De constructie moet verder regelmatig gecontroleerd worden op schade die door de dieren aangebracht kan worden.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier