Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

De worm als parasiet

Ingediend door jinke op 02 november 2010 - 14:59

Bij schapen, geiten en runderen komen meer dan 20 soorten maagdarmwormen voor. Of deze wormen schadelijk zijn, hangt af van de hoeveelheid wormen en van de soort.

Trichostrongylus wormen leven in en op het slijmvlies in de lebmaag en dunne darm. Zij beschadigen het slijmvlies. Er worden minder verteringsenzymen geproduceerd, wat weer leidt tot onvoldoende vertering van het voedsel en verminderde opname van voedingsstoffen. In de lebmaag leeft de Haemonchus. Deze worm zuigt bloed, wat leidt tot bloedarmoede. Bij runderen kan de longworm veel schade aanrichten. Bij schapen zijn longwormen van minder groot belang.

Ieder schaap, geit of rund heeft wormen
Wormen worden dan wel parasieten genoemd, maar eigenlijk is deze benaming niet geheel juist. Miljoenen jaren hebben wormen met hun gastheren samengeleefd. Zij hebben er geen belang bij als de gastheer al te zeer verzwakt of sterft.

Van nature heeft iedere geit of schaap wormen. Er is een bepaald evenwicht ontstaan tussen aan de ene kant besmetting met nieuwe larven en aan de andere kant de mate van ontwikkeling van larven tot volwassen wormen en het afstoten van wormen. Pas als dit evenwicht verstoord is, treden er problemen op. Problemen kunnen niet alleen ontstaan door intensieve begrazing op een stuk grond waar zich veel larven bevinden, maar ook door een verzwakking van een dier of door andere oorzaken. Bijvoorbeeld als je dieren van een ander laat weiden op jouw, schone weiland. Die schapen, geiten of runderen kunnen zoveel larven achterlaten dat jouw dieren daar last van krijgen. 

Wormen niet uitroeien maar beheersen
Er zijn aanwijzingen dat wormen een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling van het afweersysteem. Het zou dus niet zozeer moeten gaan om wormbestrijding, waarbij men erop uit is om alle wormen uit te roeien, maar om wormbeheersing.

Wormbeheersing richten op natuurlijke weerstand van jonge dieren
In het algemeen hebben volwassen dieren een natuurlijke weerstand tegen wormen opgebouwd. Lammeren en kalveren hebben dit nog niet. De wormbestrijding moet er daarom op gericht zijn om de jonge dieren te helpen de natuurlijke weerstand op te bouwen. Al te rigoureus ontwormen van lammeren en kalveren kan deze weerstandsopbouw verstoren, waardoor de dieren ook op latere leeftijd vatbaar blijven voor wormbesmettingen. Ook lammeren of kalveren die in het eerste levensjaar binnen worden gehouden en pas in het tweede levensjaar naar buiten gaan, hebben totaal geen weerstand tegen maagdarmwormen.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier