Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Biodiversiteit, wat is dat eigenlijk?

Biodiversiteit, het woord zegt het al = biologische diversiteit, ofwel een zo groot mogelijke verscheidenheid in planten en dieren, soorten en rassen en ecosystemen.

Levende Have hield een enquête over biodiversiteit onder hobbydierhouders met de vraag wat zij onder dit begrip verstaan. Zij geven aan dat zij biodiversiteit zien als een zo groot mogelijke variatie in soorten en genen in zo veel mogelijk verschillende leefgebieden. Voor deze hobbyboeren is dat gelijk aan: zoveel mogelijk verschillende dieren in verschillende plaatsen op het terrein.

Voor hobbyboeren die hun terrein biodivers in willen richten betekent dit dat er op het erf, in de weide en binnen de veestapel gestreefd wordt naar zo veel mogelijk verscheidenheid.
Bijvoorbeeld:
Op het erf: verschillende biotoopjes, zoals bos, water, hagen, etc.
In de weide: extensieve begrazing, matige bemesting, matige onkruidbestrijding en een grasmengsel met diverse soorten grassen.
Binnen de veestapel: verschillende soorten dieren (koeien, schapen, paarden, kippen, div. vogelsoorten), en binnen de soorten bewust streven naar diverse (zuivere) rassen, zodat een diversiteit aan genen ontstaat.
Wie wil weten hoe het er voor staat met de biodiversiteit op eigen grond, kan veertig vragen beantwoorden die zijn opgenomen in de Biodiversiteitsmeetlat van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Zie http://www.gaiameetlat.nl/

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier