Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Alpaca dood door wolf? Binnen 24 uur melden bij Faunafonds

Ingediend door jinke op 09 mei 2017 - 08:08

door Jinke Hesterman

Stel, je vindt 's morgens een dood, aangevreten veulen van een alpaca in je wei. Je schrikt je wild en denkt onmiddellijk aan een hond, een vos. Een wolf misschien? Het overkwam Monique Weiden uit Beltrum. Ze liet onderzoek doen naar de doodsoorzaak.In een poging dat vergoed te krijgen stuitte ze op de regels van het Faunafonds.

In het clubblad van de Landelijke Fokkersvereniging Nederlandse Landgeit beschrijft Monique haar ervaringen. In de ochtend van 10 augustus 2016 vond ze de zes weken jonge Mitzi levenloos en gehavend in de wei. ''In eerste instantie dachten we aan een vos, maar hier bleken de verwondingen te groot voor. De kippen leefden nog, dus een vos was niet erg aannemelijk.'' Monique lichtte de politie in en belde de Rendac, zodat ze Mitzi konden ophalen. Iemand adviseerde haar om Alterra te bellen, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in wolven. Daar wilden ze het kadaver wel zien, dus werd de Rendac weer afgebeld. Wolvenexperts werden opgeroepen om de verminkingen te bestuderen. Er werden ook DNA-monsters verzameld.

Monique was voorstander van een DNA-onderzoek, zodat ze bevestigd zou krijgen door welk dier Mitzi was gedood.  Maar een dergelijk onderzoek is kostbaar, dus nam ze contact op met het Faunafonds. Bij het Faunafonds hanteren echter ze strenge regels, ontdekte Monique. Niet zij, maar alleen het Faunafonds mag opdracht geven voor DNA-onderzoek wil een dierhouder recht hebben op een vergoeding van de kosten en de geleden schade, zo bleek. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Schade dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden, in ieder geval binnen 24 uur, zodat bemonstering van het kadaver door Faunafonds-consulenten en succesvolle DNA-analyse nog mogelijk is. Dit gaat via het BIJ12 – Faunafonds portal https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-informatie-per-…
  • Het kadaver van het prooidier dient ter plaatse op de vondstlocatie te blijven, om eventuele sporen niet uit te wissen
  • Het dient aannemelijk te zijn, op basis van DNA-analyse, sectie van het kadaver en/of sporenonderzoek, dat de schade veroorzaakt is door een wolf en niet door een andere predator

Deze gelden niet alleen voor boeren die schade lijden door wilde dieren, maar - in het geval van de schade door een wolf - ook voor hobbydierhouders. De meeste boeren kennen de regels, anders hun adviseurs wel. Maar voor hobbydierhouders is het Faunafonds een grote onbekende. Sinds wolvenschade ook in het pakket van het Faunafonds zit en en hobbydierhouders eveneens recht hebben op een vergoeding, valt er nog heel wat te doen aan voorlichting. Terwijl Monique dacht het algemeen belang te dienen door te laten onderzoek of het inderdaad een wolf was die de dood van Mitzi op zijn geweten had, ontdekte ze dat de wereld zo niet in elkaar zit. Het Faunafonds weigerde in elk geval de DNA-analyse alsnog goed te keuren, waardoor de monsters van het alpacaveulen nog op de plank bij Alterra liggen.

''Ik heb een officiële klacht ingediend bij het Faunafonds over de verschillende onduidelijkheden wanneer men via internet melding maakt van schade. mijn klacht werd gelukkig voor vol aangezien. Het is inmiddels wat duidelijker geworden voor een gewone burger die een melding wil doen.'' 

Tip: in geval van vermoedelijke wolvenschade, ga dan direct naar de website van het Faunafonds, sla alle informatie over ''normale'' faunaschades, taxaties en ontheffingen over en ga rechtstreeks naar de pagina Tegemoetkoming bij schade wolf

Enkele weken na de dood van Mitzi is er een wolf gesignaleerd in het buitengebied van Beuningen, schrijft Monique. ''Hier zijn wel de juiste stappen genomen door boswachter Korbee. Hier is wel DNA geanalyseerd op uitwerpselen. De heer Korbee wist welke stappen te nemen''. 

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier