Regelgeving schapen en geiten

Laatst gewijzigd: zo, 19/03/2017 - 11:39

Stel, je krijgt of koopt een paar schapen of geiten. Aan welke regels moet je je dan houden?

Identificatie en registratie

Schapen- en geitenhouders zijn verplicht hun dieren te registreren.

  • Daarvoor moet je eerst een relatienummer aanvragen bij RVO.nl .
  • Vervolgens vraag je een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aan. Dat kan eenvoudig door te bellen met 088 - 042 42 42. Kijk ook op de website van RVO.nl
  • Het relatienummer heb je nodig voor het bestellen van oormerken. Deze zijn onder meer verkrijgbaar in de webshop van Levende Have.
  • Alle wijzigingen (geboorte, aan- en afvoer, dood) moet je melden bij de I&R-database. Aanmelden kan via Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Inloggen kan met DigiD.


Zie verder dossier I&R op deze website.

Diergezondheidsfonds

Heb je meer dan 25 schapen en/of geiten? Dan moet je een bijdrage leveren aan het Diergezondheidsfonds. De heffing wordt opgelegd door RVO. Alle dieren tellen mee, de volwassen dieren en de lammeren.Ook de dieren waarvan je geen eigenaar bent, maar die wel bij jou in de wei staan. Je krijgt jaarlijks een brief van RVO met het verzoek de dieraantallen waarover een heffing wordt opgelegd, te controleren.

Zie verder wiki Diergezondheidsfonds schapen en geiten

Aan- en afvoer van dieren

De aan- en afvoer van schapen of geiten kunnen worden gemeld in de I&R database. Als je de dieren die je afvoert, voorafgaand aan het transport, meldt in de database, heb je geen vervoersdocument nodig. In andere gevallen heb je een vervoersdocument nodig. Dit kun je hier downloaden. Klik op ''Bedrijfsregister en verblijfplaats''.

Schapen en geiten op houderijen met een publieksfunctie

Komen jouw schapen en geiten in contact met publiek? Dan moet je ze jaarlijks voor 1 augustus inenten tegen Q-koorts. Deze vaccinatie meld je vervolgens in de I&R database.

Wasplaats

Heb je meer dan tien schapen en/of geiten? En voer je wel eens dieren aan? Dan moet je beschikken over een wasplaats waar je voertuigen kunt reinigen en ontsmetten waarin je dieren vervoert. Meer infiormatie is te vinden op rvo.nl

21-Dagen regeling

De 21-dagen regeling houdt in dat je dieren die je hebt aangevoerd, gedurende 21 dafgen niet opnieuw mag vervoeren. Voor keuringen en tentoonstellingen geldt een uitzondering. Dieren die naar de keuring zijn geweest mogen binnen drie weken naar een andere keuring.

Ingrepen

Het is verboden de staarten van schapen te couperen. Ook is het verboden de hoorns van geiten te verwijderen. Dat mag alleen als geiten op een kinderboerderij worden gehouden, in verband met de veiligheid van de kinderen.

Formulier Voedsel en Keteninformatie (VKI)

Als je dieren naar de slacht gaan moet je een formuler Voedsel en Keteninformatie invullen. Daarin schrijf je op welke medicijnen je dier vier weken voor de slacht heeft gekregen en welke diergeneeskundige behandelingen het heeft ondergaan. Een formulier vind je in de wiki over VKI Daar vind je ook een medicijnlogboek waarin je alles over het medicijngebruik van je schapen of geiten kunt noteren.

Vervoer van schapen en geiten
Zie wiki over Europese Transportverordening.

Terug naar:

Reactie toevoegen