ZONDER VERZENDKOSTEN verkrijgbaar in de webshop

Gedrag van schapen

Laatst gewijzigd: ma, 20/07/2015 - 12:24
Gedrag van schapen

Schapen vormen over het algemeen hechte sociale groepen die alleen in een kleine kudde en bij een beperkt voedselaanbod hun onderlinge (dominantie)verhoudingen tonen. Veelal door tegen elkaar aan te duwen en veel minder door te stoten. Het aantal dominantiegevechten is groter in groepen die bestaan uit dieren van hetzelfde geslacht of van dezelfde leeftijd.
De hechtheid van de groep is afhankelijk van het ras en van invloed op het graasgedrag. Bij het ene ras geschiedt het aflammeren binnen de kudde, bij het andere zonderen zich af.
Lammeren gaan met elkaar en met andere diersoorten (geiten, mensen, honden, runderen) nauwe relaties aan, soms zo nauw dat ze wederzijds van elkaar afhankelijk worden.
Schapen houden elkaar vooral in de gaten met hun ogen. Onderzoek heeft aangetoond dat stress ten gevolge van eenzaamheid kan afnemen door een spiegel te plaatsen waarin een schaap een ander schaap kan waarnemen. Dat veronderstelt ook dat schapen elkaar aan uiterlijke kenmerken herkennen. Geur is vooral van belang bij de vortplanting. (1)
De bronst loopt bij de meeste rassen van augustus tot oktober. Rammen kunnen dan gevaarlijk gedrag vertonen.

(1) http://animalbehaviour.net (resources for applied ethology)

Gerelateerde onderwerpen:


Terug naar:

Reacties

Beste, Wij hebben een ooi die haar lam niet laat zuigen. We hebben geprobeerd haar vast te houden en op die manier lukte het een beetje maar ondertussen is haar uier terug droog. We hebben ook al flesjes bijgegeven maar het lam wil maar minimaal drinken. Ongeveer 2x 150 ml per dag en een halve handvol lammerkorrels. Het lam is nu 2x weken oud en ziet eruit als een pas gelammerd lam. Ze loopt nog altijd achter de moeder aan en raakt meer en meer verzwakt gezien de kudde nu buiten loopt.
Een lam van twee weken hoef je nog geen lammerkorrels te geven. Melk heeft de voorkeur. Ze heeft duidelijk warmte nodig. Je kunt het lam in een hokje onder een warmtelamp plaatsen en pas weer bij de andere schapen plaatsen als het voldoende sterk is. Zie voor voedingsadvies de wiki voeding van lammeren.

Reactie toevoegen