Giftige planten en struiken

Laatst gewijzigd: vr, 27/11/2015 - 12:35

Er circuleren op Internet vele lijstjes van giftige planten en struiken. Van lang niet alle planten en struiken is bekend in welke mate ze schadelijk zijn voor de gezondheid van de diverse diersoorten. Evenmin is van alle planten en struiken bekend welke symptomen ze veroorzaken. Een aantal staat wel te boek als min of meer giftig.

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)
Een gevaarlijke varensoort die zowel vers als gedroogd giftig is vanwege anti-thiamine. De meest voorkomende verschijnselen zijn: bloedingen (bloed in urine), blaaskanker, darmkanker en blindheid.
 

 

 

Reuzen Berenklauw (Heracleum mantegazzianum) Leidt bij mens en dier tot huidirritatie en blaren.

 

 

 

 

Eikels (Quercus)

Vooral onrijpe eikels en jonge bladeren van eikenbomen veroorzaken problemen, zoals verstopping, koliek en bloederige diarree, doordat ze een hoog gehalte looizuur bevatten. Dieren die grote aantallen onrijpe eikels eten krijgen te maken met vergiftigingsverschijnselen.  Symptomen daarvan kunnen zijn een stijve gang, verlammingsverschijnselen, veel drinken en plassen. Paarden krijgen koliek, eventueel gevolgd door een bloederige diarree. De behandeling van deze paarden is heel moeilijk en de aandoening heeft meestal een fatale afloop.

Engels raaigras(Lolium perenne)

Engels raaigras is een normale grassoort, waarin zich in de zomer en de herfst giftige stoffen kunnen voordoen. Deze stoffen hebben een effect op het zenuwstelsel. De dieren gaan wankelen, vandaar dat gesproken wordt over Ryegrass staggers (ryegrass = raaigras, to stagger = (doen) wankelen). De giftige stoffen in Engels raaigras veroorzaken een nerveuze aandoening bij schapen, runderen, paarden en herten.

 

Esdoorn Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Acer palmatum (Japanse esdoorn) Acer saccharinum (witte esdoorn).Bladeren en zaden en ook zaailingen bevatten stoffen die bij paarden tot atypische myopathie leiden. 

 

Gevlekte scheerling (Conium maculatum)Deze plant bevat de gifstof coneïne, die verlammingsverschijnselen kan veroorzaken.
Ook speekselen, braakneigingen, spierzwakte, moeilijk ademhalen, en sterfte komen voor.


 

 

Goudenregen (Laburnum anagyroides)De zaden van deze plant bevatten de gifstof cystine. Die veroorzaakt krampachtig ademen, braakneigingen, stijging van de bloeddruk, verlamming en sterfte door ademstilstand. Vooral paarden zijn erg gevoelig voor goudenregen, schapen en geiten minder. 

Herfsttijloos (Colchicum autumnale)
De herfsttijloos bloeit in de herfst. Het is een populaire tuinplant, maar hij komt in het wild ook in bossen, duinen en drassige weilanden voor. De plant is zeer giftig voor mens en dier. Zowel de knol als de bloemen en zaden bevatten colchicine. Vroeger werd colchine als ontstekingsremmend middel gebruikt. Het is echter maar een kleine stap van werkzame naar uiterst giftige dosering. De dodelijke dosis wordt geschat op 1 à 1,6 mg colchicine per kilo lichaamsgewicht. Ter indicatie: één zaadje van de herfstijloos bevat al zo’n 4 mg colchicine.

Klimop (Hedera helix)
Consumptie van klimop of hedera kan leiden tot geïrriteerd slijmvlies, koliek, diarree, braken en mogelijk verlammingsverschijnselen.

 

 

 

Jacobskruiskruid (Senecio jacobaeaen Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris)
Zowel klein kruiskruid (Senecio vulgare) als jacobskruiskruid (Senecio Jacobaeus) bevatten alkaloïden die vooral schadelijk zijn voor de lever, maar ook voor de hartspier, de nieren en het centrale zenuwstelsel. Runderen zijn gevoelig en paarden. Het gevaar schuilt vooral in hooi. Jacobskruiskruid is dan moeilijk als zodanig te onderscheiden en dus te verwijderen, maar in droge vorm blijft het wel giftig. Bij langdurige consumptie kan het de gezondheid ernstig aantasten.
Er is dan sprake van een opgebouwd effect. Schapen zijn veel minder gevoelig voor vergiftiging met jacobskruiskruid omdat in hun pens de gifstoffen van deze plant worden afgebroken. Daarom worden ze wel ingezet bij de bestrijding van jacobskruiskruid. Ook geiten zijn minder gevoelig.

 


 

Laurierkers (Prunus laurocerasus)
De groenblijvende laurierkers bevat een cyaanhoudende glycoside. Na opname wordt uit de glycoside door een in de plant aanwezig enzym blauwzuur gevormd. Blauwzuur komt vrij snel in de bloedbaan terecht, waarna het in de lever onschadelijk wordt gemaakt. Als dit niet of niet volledig lukt (bijvoorbeeld door het eten van grote hoeveelheden), treedt blauwzuurvergiftiging op. Dat uit zich in duizeligheid, hoofdpijn, braakneigingen, versnelde ademhaling, bewusteloosheid, coma en tenslotte sterfte.
Bij een lage concentratie is blauwzuur licht irriterend voor de bovenste luchtwegen en slijmvliezen. Bij een gemiddelde concentratie treden krampen en bewusteloosheid op met sterfte binnen een half uur. Bij hoge concentraties is blauwzuur onmiddellijk dodelijk. Alle zoogdieren zijn gevoelig voor blauwzuurvergifiging. Herkauwers zijn extra gevoelig.nVerlept loof is zeer gevaarlijk omdat hierin de glycoside reeds is omgezet in blauwzuur.

Melde (Chenopodium Album)
Melde, ofwel witte ganzevoet of melganzevoet kan in pas ingezaaid grasland op grote schaal de kop opsteken. Is er genoeg gras, dan eten de dieren er niet van, maar heeft melde de overhand, dan kunnen schapen en geiten wel degelijk melde binnen krijgen. Omdat melde hoge gehalten oxaalzuur bevat, kunnen dieren na consumptie last krijgen van een daling van het bloedcalciumgehalte. Hierdoor kunnen melkziekteverschijnselen optreden (zoals een onzekere gang, suffigheid, omvallen, blijven liggen, zwakke ademhaling en uiteindelijk sterfte.

Nachtschades (aardappel, tomaat)
In het loof van deze planten komt de gifstof solanine voor. Bij de aardappel zit de gifstof bovendien in de aardappelvruchtjes en spruiten. Aardappelen die onder invloed van zonlicht groen zijn geworden, kunnen ook een gevaarlijke hoeveelheid solanine bevatten.
Kippen, schapen, geiten, paarden, runderen, varkens - ze zijn allemaal gevoelig voor solaninevergiftiging. Het leidt tot een afbraak van rode bloedlichaampjes (haemolyse) en heeft uiteindelijk een dodelijke verlamming hart en ademcentrum tot gevolg.
Zijn uw dieren slap, kortademig, gaan ze speekselen en braken en hebben ze diarree, kijke dan eens of ze misschien het loof van aardappelen en tomaten hebben gegeten.
In droge vorm is nachtschade overigens minder giftig.

Paardestaart (heermoes, kattestaart)
Deze plant vestigt zich bij voorkeur in nat weiland, maar ook in pas ingezaaid weiland. Vooral paarden zijn gevoelig voor de gifstof equisetine en anti-thiamine. Net als Jacobskruiskruid blijft paardestaart giftig in hooi. Consumptie kan leiden tot verhoogde prikkelbaarheid, onzekere gang en soms verlamming. In chronische gevallen kunnen onvoldoende melkgift, diarree en vermagering optreden. Bij runderen kunnen verminderde melkgift, diarree, vermagering, en verlamming optreden.

Rhododendron
De bladeren bevatten de gifstof andromedotoxine. Gevolgen: verlamming van de spieren, braken, koliek, speekselen, trillen. De dood treedt uiteindelijk in door ademstilstand.

Pieris japonica
De veelvoorkomende Pieris Japonica met zijn altijd groene bladeren is ook berucht vanwege de gifstof andromedotoxine. Consumptie kan leiden tot  braakneigingen, speekselen, darmkrampen, blauwe slijmvliezen, blauwe tong en verlamming.

Sint-janskruid
Deze plant bevat Sint-jansolie die onder invloed van zonlicht bij dieren vooral op de onbedekte witte huid tot zonnebrand kan leiden. In hooi is de plant minder gevaarlijk.

Smeerwortel
Smeerwortel komt veel voor in bermen. De plant bevat net als Jacobskruiskruid pyrrolizidine alkaloiden en leidt na langdurige consumptie tot aantasting van de lever.   Ook zit er veel nitriet in smeerwortel

Taxus
Taxus is vooral berucht doordat deze plant nogal eens terecht komt in snoeiafval. Ademhaling en bloedsomloop worden aangetast door de consumptie van naalden en zaden van de taxus. Schapen, paarden en geiten die van deze plat eten kunnen al na 15 minuten sterven aan een ontregeling van bloedsomloop en ademhaling. Maagdarmproblemen kunnen duiden op consumptie van een zeer geringe hoeveelheid taxus.

Vingerhoedskruid
Een veelvoorkomende, spontaan opkomende plantKenmerken plant met bladeren die drie giftige glycosiden bevatten: digitoxine, gitoxine en gilatine. Vooral kippen en paarden zijn gevoelig voor Vingerhoedskruid. Herkauwers kunnen vrij grote hoeveelheden verdragen omdat de glycosiden in de pens worden omgezet. Voor paarden is 100 tot 200 gram blad al dodelijk; runderen verdragen gemakkelijk 400 tot 800 gram. Symptomen zijn maagdarmproblemen, zoals speekselen, braken, koliek en diarree, een verlaagde en vervolgens versnelde en onregelmatige hartslag, sterfte. Vingerhoedskruid blijft giftig in hooi.

Vogelkers
Plant bevat net als laurierkers cyaanhoudende glycoside. Symptomen: duizeligheid, slingerende gang, hoofdpijn, braakneigingen, schuim op de bek, verwijde pupillen, versnelde ademhaling, bewusteloosheid, coma en tenslotte sterfte.

Waterscheerling
Waterscheerling is een moerasplant die ook in sloten voorkomt. Sloten worden nogal eens schoongemaakt en de plant kan op die manier op het land terecht komen. De giftige stof cicutoxine in deze plant leidt na consumptie tot krampen over het hele lichaam, ontstekingsverschijnselen van het slijmvlies en maagdarmkanaal, speekselen, braakneigingen, maagdarmproblemen, krampen en uiteindelijk sterfte door ademstilstand.

Wolfsmelk
Het melkachtige sap kan huid- en slijmvliesirritatie veroorzaken, braken, diarree en speekselen. Dieren zijn niet geneigd van de plant te eten, maar via het hooi kunnen ze de plant toch binnen krijgen.

In de bijlage een lijst van dierenartsonline met een uitgebreid, globaal overzicht van giftige planten voor mens en dier.

Gerelateerde onderwerpen:

Reacties

Goeden dag, Is de Vinca major (grote maagdenpalm) giftig voor geiten en in hoeverre? Bvd, Vriendelijke groeten, A van Leeuwen
In onze parktuin eten de herten van de taxus. Dat is zichtbaar doordat ze met de tanden langs de nerven gaan en zo de naalden eraf trekken. Is dit giftig? Dezelfde herten komen terug en nog nimmer heb ik gemerkt dat ze ziek werden
Mijn kunekunevarkens eten de bast van de conifeertakken die in hun wei liggen. Kan dat kwaad? Ze doen dat al n tijdje en lijken er niet van de lijden..
Ik zou varkens voor alle zekerheid toch maar niet in contact laten komen met takken van coniferen
In de lijst van giftige planten mis ik de Esdoorn. Bladeren, zaden en zaailingen zijn zwaar giftig. De meeste vergiftigingen komen in de herfst en winter voor. Maar ook in het vroege voorjaar wanneer de zaailingen opkomen. Meer dan 75 % van de paarden overleeft het niet. Mijn paard is in januari overleden,als gevolg van het eten van Esdoorn.
Dat is heel triest. Je hebt gelijk, voor paarden bevatten de bladeren en zaden van de esdoorn stoffen die tot atypische myopathie leiden. We zullen de esdoorn toevoegen.
Regelmatig haal ik nu Weegbree, Brandnetel en Paardensla uit het park voor mijn kippen. Waar is iedere afzonderlijk kruid precies goed voor bij de kip, meer eieren leggen, beter laten treden van en door de haan (van de hennen), parasieten, darmproblemen etc. Graag wat informatie hierover. Soms zie ik ook witte dovenetel parse dovenetel staan en Fluitekruid. Zijn deze planten giftig voor kippen ook. Zo nee, wat doet het met deze dieren? En mochten ze iets giftigs binnenkrijgen gaan ze dan gelijk dood? Of valt dit wel mee? Ik geef ze nu bijna dagelijks dus brandnetel, paardensla en soms ook wat Weegbreeblad. Vogelmuur is zeldzamer geworden momenteel..
wat voor planten / struiken kan ik bij kippen houden in de buurt ?
Vruchtdragende struiken, zoals vlier, en zonnebloemen zijn zeer geschikt voor een tuin waar kippen rondscharrelen. Een veelvoorkomend kruid - vogelmuur (stellara media), zie foto - wordt graag door kippen gegeten. De Engelsen noemen het niet voor niets ''chickweed''.
In een pas ingezaaide wei staat ipv gras hoofdzakelijk melde. Nu lees ik wel wat melde voor geiten en schapen kan doen, maar mijn pensionhouder is van plan er de paarden in te zetten, in de hoop dat ze het op eten. Hoe slecht is dat voor de paarden en hoe groot is de kans dat ze ervan eten (en dan moet ik erbij zeggen dat de kans groot is dat ze dan geen kuilvoer te eten krijgen omdat de pensionhouder helaas liefst zo weinig mogelijk voert). Ik zie heel graag een reactie tegemoet.
Is munt (verschillende soorten) giftig voor schapen? Ik zou rond mijn hoogstamfruitbomen munt willen planten, de wei is begraasd door schapen. Munt zou een middeltje zijn om wespen te verjagen, nuttig want die beestjes vreten mijn appels aan.
Over Laurier (Laurus Noblis) en Laurierkers (Prunus laurocerasus). Lieve mensen jullie schrijven dat de laurierkers giftig is voor varkens. Onze Gottingers hebben een houten hok temidden van de Laurier (zonder de bessen, de Laurus Noblis). De bladeren vallen er, mits gesnoeid, niet in omdat deze groen blijft en de varkens kunnen er niet van eten, maar toch......bedoelen jullie alle laurierhagen, of alleen de laurierkers? (met de bessen?) en welke hoeveelheden zijn dodelijk? een paar ongeluksbladeren al? Veel dank en groeten!
Vergiftigingen met laurierkers - Prunus laurocerasus - en ook cotoneaster treden vooral op wanneer snoeisel binnen het bereik van de dieren komt. Na opname wordt in beide gevallen cyaan geproduceerd hetgeen de ademhalings stillegt. Alle dieren lopen risico, dus ook varkens. Voor paarden is dagelijks 500 g laurierkersblad giftig. Herkauwers zijn extra gevoelig voor blauwzuurvergifiging. Symptomen zijn speekselen, ademnood, oplopen, felrode slijmvliezen en stuipen.

Reactie toevoegen