Q-koorts

Van 2008 tot 2010 waarde een Q-koorts-epidemie over Nederland. Sinds 2011 is de situatie onder controle, al leeft de bacterie voort. Eind 2012 werd de epidemie voorbij verklaard. Sinds juni 2016 is Nederland officieel vrij van Q-koorts. Speciaal voor houders van hobbygeiten en hobbyschapen heeft Levende Have een dossier over Q-koorts opgesteld. Hier vind je alle informatie die van belang is voor de kleinschalige houders van schapen en geiten.

Nieuws over Q-koorts

25/05/2016 - 12:35
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of geiten en schapen op publieksbedrijven zijn gevaccineerd tegen Q-koorts.
03/03/2016 - 13:15
Blootstelling van de mens aan kleine aantallen Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, geeft een hoge kans op infectie en ziekte: bij 10 bacteriën is de kans op ziekte al 50%. zo bijkt uit pomotieonderzoek van epidemioloog John Brooke.  

Artikelen

02/10/2009 - 11:22

Grootschalige schapen- en geitenbedrijven, maar ook bedrijven met een publieksfunctie, zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en houders van rondtrekkende schapenkuddes, zijn verplicht hun schapen en geiten jaarlijks tussen 1 januari en 1 augustus in te enten tegen Q-koorts.

06/12/2009 - 20:20

Wat zijn de specifieke risico’s van Q-koorts voor de kleinschalige, hobbymatige houders? Waar moet je op letten? Wat kun je doen? In dit dossier gaan we in op de vragen die er leven bij hobbymatige en kleinschalige houders van schapen en geiten.

02/10/2009 - 11:38

Levende Have heeft van augustus 2008 tot en met augustus 2009 een bulletin over Q-koorts bijgehouden. In deze bulletins is de ontwikkeling van de ziekte te volgen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen.

02/10/2009 - 11:27

Ook op andere websites is relevante en uitgebreide informatie te vinden over Q-koorts. Levende Have verzamelde de belangrijkste informatiebronnen.

02/10/2009 - 11:26

Voor houderijen met een publieksfunctie is een hygiëneprotocol opgesteld. In dit protocol zit een aantal verplichte maatregelen, zoals het apart aflammeren. Voor hobbymatig gehouden schapen en geiten is het protocol niet verplicht (wel geadviseerd).

02/10/2009 - 11:15

De Q-koortsbacterie kan zich via de lucht verspreiden over afstanden tot 60 kilometer. De bacterie Coxiella burnetii die de ziekte veroorzaakt kan maanden tot jaren overleven in stof of zand. Door verwaaiing kan de bacterie in de lucht komen en zich, afhankelijk van de weersomstandigheden, kilometers verspreiden.

02/10/2009 - 11:09

Sinds 2016 zijn er geen bedrijven meer besmet met Q-koorts. De enige regels die nog gelden zijn de vaccinatieplicht en de meldingsplicht bij hoge aantallen abortussen.

07/10/2008 - 11:35

Voor het reinigen en ontsmetten van stallen, veewagens, kleding, handen zijn tal van middelen op de markt. Variërend van agressieve stoffen tot en met milieuvriendelijke producten. Lang niet alle middelen werken even goed. Zo is de Q-koorts bacterie resistent tegen veel bekende ontsmettingsmethoden.